Aktyvių tėvų akademijos nariai gilino žinias apie socialinį ir emocinį vaikų ugdymą

Aktyvių tėvų akademijos nariai gilino žinias apie socialinį ir emocinį vaikų ugdymą
  • Organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
  • Adresas: Vytauto pr. 44, Kaunas
  • Miestas: Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Bortkevičienė
  • Telefonas: +37037324157
  • Elektroninis paštas: info@kpkc.lt
  • Išorinė nuoroda: https://www.kpkc.lt/
Spalio 18 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko paskaita „Socialinis ir emocinis ugdymas ir mokinių pasiekimai“. Į paskaitą susirinko tėveliai, besidomintys socialiniu ir emociniu vaikų ugdymu. Paskaitą vedė lektorė Žaneta Simonaitienė, Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacijos narė. Ž. Simonaitienė tėvams papasakojo apie socialinį ir emocinį intelektą, sąsajas su vaiko elgsena, mokymosi rezultatais, santykiais su šeima, artimaisiais, pateikė faktų apie emocinio intelekto svarbą vaiko gyvenime. Paskaitos metu pateikta medžiaga padėjo tėveliams suprasti vaiko jausmus, elgesio priežastis, gavo patarimų, kaip padėti vaikui ir bendradarbiauti su juo siekiant geresnių mokymosi pasiekimų. Tėvai buvo labai aktyvūs, diskutavo bei ieškojo atsakymo į jiems aktualius klausimus. Po paskaitos lektorė konsultavo tėvelius individualiai, pasidalino patarimais. Tai jau trečioji paskaitų ciklo tėvams paskaita. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, atliepdamas LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plano I-ojo prioriteto „Darni, atsakinga ir sveika visuomenė“ 1.2.4.7 punktą „Pozityvios tėvystės (auklėjimo be smurto) mokymų sklaida tėvams ir visuomenei“, per „Aktyvių tėvų akademiją“ vykdo pozityvios tėvystės mokymus. „Aktyvių tėvų akademijos“ paskaitos skirtos tėvams, siekiantiems pažinti savo vaiką, suprasti jį, ieškoti būdų, kaip ugdyti jo kompetencijas pagal prigimtines galias, charakterio savybes, patirtį, ugdymosi poreikius siekiant mokinio pažangos.