„Aš esu“ bendruomenė

„Aš esu“ bendruomenė
Bendruomenę 2009-aisiais įkūrė kunigas Kęstutis Dvareckas, anksčiau pats turėjęs priklausomybę nuo alkoholio. „Aš esu“ bendruomenė turi detoksikacijos ir reintegracijos programas skirtas alkoholikams ir narkomanams, yra išleidusi 2 knygas priklausomiems žmonėms ir jų artimiesiems, veda psichologinės pagalbos grupes geriančiųjų šeimos nariams ir pan. Važinėjama per bendruomenes, parapijas, mokyklas ir pasakoja apie darbą su priklausomybėmis, apie mitus, susijusius su „jei kartą pavartosiu, nieko neatsitiks“, apie sveikimą. Parapijoms siūloma speciali „Aš esu“ programą, skirta padėti jų bendruomenėje esantiems priklausomiems žmonėms. Labai svarbu, kad pagalba priartėtų prie žmogaus ir, jam ryžusis sveikti, netektų 50 kilometrų kasdien važinėti į kokį nors centrą.