Dovanok šypseną!

Dovanok šypseną!
Lietuvos odontologų labdaros ir paramos fondo tikslas - dovanoti šypsenas skurdžiai gyvenantiems Lietuvos žmonėms. Į fondo veiklą įsitraukusios klinikos neatlygintinai gydo dantis vaikams, seneliams, nuo smurto nukentėjusioms moterims ir visiems krizes įveikiantiems ir gyvenimą keičiantiems žmonėms visoje Lietuvoje. Pagalbą fondas vykdo bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis ir tapdamas kompleksinės socialinės pagalbos dalimi bei sudarydamas galimybę kreiptis kiekvienam pagalbos reikalingam tiesiogiai. Nemažiau svarbi fondo veiklos dalis - ligų prevencija ir sveikos gyvensenos įpročių formavimas. Ypač daug dėmesio skiriant vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus.