Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo įstaigose

Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo įstaigose
  • Organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
  • Adresas: Vytauto pr. 44
  • Miestas: Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Bortkevičienė
  • Telefonas: +37037324157
  • Elektroninis paštas: info@kpkc.lt
Atsižvelgdamas į LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės skelbiamą LRS 2016-10-18 Nr. XII-2685 priimtą įstatymą, kampaniją „Už saugią Lietuvą“, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras su partneriais įgyvendina 2017 m. tarpinstitucinę prevencinę programą „Planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“. Balandžio 23-29 d. vykdyta viena iš tarpinstitucinės prevencinės programos priemonių – stažuotė „Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo įstaigose“. Remiantis statistikos duomenimis, patyčių skaičius Norvegijoje yra vienas mažiausių iš visų 42 tyrime dalyvavusių šalių. Norvegijos teisės aktuose numatyta, kad visi mokiniai pradinėse ir vidurinėse mokyklose turi teisę į gerą fizinę ir psichosocialinę aplinką, kuri užtikrina mokinių gerovę, mokymąsi. Pirmieji į šią stažuotę išvyko Kauno m. švietimo įstaigų vadovai. Vizito metu Kauno m. delegacija susitiko su Vestfoldo grafystės meru Rune Hogsnes, administracijos vadovais, lankė švietimo įstaigas. Stažuotės metu dalyviams buvo išsamiai pristatyta, kaip kuriama ir pasitelkiama gera mokyklos aplinka patyčių prevencijai, mokiniai išsamiai papasakojo, kaip jie patys kuria gerą atmosferą, glaudžius mokinių tarpusavio santykius, kurie užtikrina patyčių prevenciją. Išklausius visus pranešimus galima teigti, jog visose Norvegijos ugdymo įstaigose didžiausias dėmesys yra skiriamas ne atskiroms prevencinėms programoms, o mokytojų aukštai bendravimo kokybei su mokytojais, mokiniais, jų tėvais. Organizuojamos akcijos, renginiai, kuriamos aplinkos, kurių tikslas – glaudesnių mokinių tarpusavio santykių kūrimas, palaikymas. Programa įgyvendinta bendradarbiaujant su Kauno m. savivaldybės partneriu Vestfoldo grafyste.