Ieškota atsakymų, kaip tėvai gali padėti vaikams mokytis

Ieškota atsakymų, kaip tėvai gali padėti vaikams mokytis
  • Organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
  • Adresas: Vytauto pr. 44, Kaunas
  • Miestas: Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Bortkevičienė
  • Telefonas: +37037324157
  • Elektroninis paštas: info@kpkc.lt
Kiekvienas savo vaikams linkime pačios geriausios ateities, todėl nerimaujame, ar jie tinkamai pasirengs XXI amžiaus iššūkiams, reikalaujantiems mokytis visą gyvenimą, lanksčiai prisitaikyti prie vis besikeičiančių darbo rinkos sąlygų, kai vis labiau vertinamas darbuotojo kūrybiškumas, savarankiškumas ir kritinis mąstymas, informaciniai ir komunikaciniai gebėjimai, tolerancija kitokiam ir gebėjimas dirbti komandoje. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, telkdamas „Aktyvių tėvų akademiją“, organizuoja nemokamą paskaitų ciklą tėvams, kurį lankyti gali visi pageidaujantieji. „Ar reikia vaikui padėti mokytis? Jeigu taip, tai kaip? Ką daryti, jeigu iškyla rimtesnių sunkumų?“ – ko gero, panašūs klausimai paskatino tėvus sausio 18 d. apsilankyti paskaitoje „Kaip atpažinti vaiko mokymosi stilių ir padėti mokytis, remiantis geriausiais suvokimą ugdančiais būdais“. Švietimo ekspertė – konsultantė, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Renata Dudzinskienė, skaičiusi šią paskaitą, tėvams pateikė daugybę praktinių patarimų, kaip padėti vaikui mokytis, kad jis suvoktų teksto ar kitos mokomosios medžiagos esminius dalykus, kaip pagelbėti įveikti iškilusius mokymosi sunkumus. Kad paskaitos tema aktuali, galima buvo spręsti iš susirinkusiųjų klausimų pranešėjai. Nemažas būrelis tėvų dar ilgai nenorėjo paleisti lektorės, konsultuodamiesi asmeniškai. Tėvai džiaugėsi sudaryta galimybe susipažinti su pagalbos mokytis teikimo būdais ir išreiškė pageidavimą šią temą plėtoti ateityje.