Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste

Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste
Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras vykdo integralios pagalbos į namus projektą, kurio pagrindinis tikslas – teikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose darbingo amžiaus asmenims ir vaikams su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Tuo pačiu bus teikiama konsultacinė pagalba jų šeimų nariams. Tokiais kompleksiniais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas kauniečiams, kuriems reikalinga nuolatinė slauga, pilnavertiškai gyventi tiek namuose, tiek ir bendruomenėje. Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras šį projektą įgyvendina pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų vieną iš prioritetų „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Jo trukmė – 39 mėnesiai (iki 2019 m. gruodžio mėnesio).