Keliaujančios architektūros dirbtuvės

Keliaujančios architektūros dirbtuvės
Keliaujančios architektūros dirbtuvės - tai vasaros atostogų metu vykstantis projektas, kuriuo yra siekiama atkreipti visuomenės, ypač vaikų, dėmesį į kasdienę žmogų supančią aplinką ir parodyti, kad jos puoselėjimas gali būti įdomus, žaismingas ir įtraukiantis užsiėmimas, įgyvendinamas realiomis, daug materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių nereikalaujančiomis priemonėmis. Pagrindinis projekto tikslas - skatinti vaikus ir jaunimą būti aktyviais savo aplinkos kūrėjais, aktyvinti bendruomeninę veiklą ir pilietiškumą mažiausiose ir/ar sunkiausiai besilaikančiuose Lietuvos miesteliuose. 2017 m. vasaros atostogų metu savanorių komandos aplankys 7 miestelius skirtinguose Lietuvos regionuose ir kiekviename surengs 5 dienų kūrybines dirbtuves vaikams ir jaunimui. Dirbtuvių metu kursime materialius išliekamąją vertę turinčius projektus viešosiose erdvėse, kurie burtų miestelio bendruomenę ir skatintų projekto tęstinumą. Dirbtuvių dalyviai tyrinės savo aplinką bei kurs naujas, tvarkys esamas erdves ir mažosios architektūros objektus ne tik sau, bet ir visiems gyventojams. Visi projektai atsiranda dirbtuvių metu, kalbant ir diskutuojant su vaikais ir jaunimu. Aplinka, kurią siekiame sukurti - tai kokybiška, estetiška viešoji (fizinė) erdvė. Tačiau iš patirties žinodami, kad komandos vizitas miestelyje neapsiriboja vien tik viešosios erdvės kūrimu, suprantame, kad vienas projekto tikslų - ir miestelio bendruomenės, kuri kurs ir naudosis ta erdve po dirbtuvių, aktyvinimas. Dėl dirbtuvių tarpdiscipliniškumo, KAD savanorių komanda yra sudaryta iš įvairių kūrybinių specialybių žmonių: architektų, vizualiųjų menų atstovų, pedagogų, tyrėjų - sociologų.