Koordinuotas institucijų atsakas į smurtą artimoje aplinkoje: gerosios JAV patirties sklaida Lietuvoje

Koordinuotas institucijų atsakas į smurtą artimoje aplinkoje: gerosios JAV patirties sklaida Lietuvoje
  • Organizatorius: Projektą įgyvendina Lygių galimybių plėtros centras. Projektą finansuoja JAV ambasada Lietuvoje.
  • Adresas: Akmenų g. 6, Vilnius
  • Miestas: Vilnius
  • Kontaktinis asmuo: Virginija Aleksejūnė, Lygių galimybių plėtros centras, Giedra Demereckiene, JAV ambasada,
  • Telefonas: 370 679 8060
  • Elektroninis paštas: gureviciuteg@state.gov
  • Išorinė nuoroda: http://www.gap.lt
Projekto tikslas − inicijuoti koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje taikymą Lietuvos savivaldybėse, siekiant apsaugoti moteris nuo smurto, kuris gali pasireikšti įvairiomis formomis, taip pat padidinti bendruomenių reagavimą į smurtą. Projekto uždavinys yra pritaikyti gerąją JAV patirtį koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje srityje, siekiant panaikinti smurtą lyties pagrindu Lietuvoje. Projekto metu yra apmokomi skirtingų sričių specialistai (socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, vaiko teisių apsaugos specialistai, medikai, prokurorai) smurto lyties pagrindu tema. Projekto siekiama sukurti galimybes įdiegti koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje principus atrinktose savivaldybėse ir sustiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų institucijų vietos lygmeniu, siekiant apjungti pastangas ir resursus bendruomenių saugumui užtikrinti.