Kryptingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas kampanijoje "Už saugią Lietuvą"

Kryptingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas kampanijoje "Už saugią Lietuvą"
  • Organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
  • Adresas: Vytauto pr. 44
  • Miestas: Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Bortkevičienė
  • Telefonas: +37037324157
  • Elektroninis paštas: info@kpkc.lt
Atsižvelgdamas į LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės skelbiamą LRS 2016-10-18 Nr. XII-2685 priimtą įstatymą, kampaniją „Už saugią Lietuvą“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su partneriais planuoja 2017m. tarpinstitucinę prevencinę programą „Planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“. Prezidentės pataisomis įteisinama patyčių sąvoka sudaro sąlygas sukurti bendrą kovos su smurtu, patyčiomis sistemą Kauno m. ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo švietimo įstaigose. Tarpinstitucinės prevencinės programos globėjas – Kauno m. mero patarėjas švietimo ir sveikatos klausimais prof. Dainius Pavalkis. Programos įgyvendinimo darbo grupėje dalyvauja Kauno m. Švietimo skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Kauno m. m-klų Vaiko gerovės komisija, Kauno apsk. vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdyba, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kauno sk., Lietuvos Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asoc. Kauno sk., Lietuvos Neformaliojo ugdymo įstaigų vadovų asoc. Kauno sk., Kauno Maironio g-jos Profesinio konsultavimo koordinacinis centras, Kauno A.Žikevičiaus saugaus vaiko m-kla.Rengiamas prevencinių programų priemonių planas: metodinės valandos, konsultacijos vadovams, pedagoginiams, ugdymo įstaigų darbuotojams; paskaitos tėvams, mokinimas, mokymai pedagogams tobulintis kvalifikaciją mokinių socialinių, emocinių kompetencijų ugdymo srityje, informacinių prevencinių skrajučių, plakatų leidimas, platinimas, konkursų, popiečių, parodų organizavimas mokiniams. 2017 m. planuojama ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų stažuotė Norvegijoje, kurioje sėkmingai veikia prevencija.