Lietuvos krikščioniško fondo Vaikų dienos centras Ginkūnuose

Lietuvos krikščioniško fondo Vaikų dienos centras Ginkūnuose
Vaikų dienos centras – tai vaikų saugios zonos „sala“, kurioje jie yra gerbiami ir mylimi. Centras teikia socialinės rizikos šeimų vaikams socialines paslaugas, sudaro sąlygas vaikams ruošti pamokas, ugdyti jų kūrybinius gebėjimus, spręsti popamokinės veiklos klausimus, ugdyti socialinius įgūdžius, apsaugoti vaikus jų buvimo centre metu nuo psichotropinių medžiagų vartojimo ir nuo smurtavimo. Atsidarė 2008 m. rugsėjo mėnesį. Vaikų dienos centras įsikūrė buvusiame Zubovų dvare. Tai viena iš keleto programų, kurią bendradarbiaudamas su Šiaulių r. Savivaldybe ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Vaikų dienos centrai) įkūrė ir vykdo Lietuvos krikščioniškasis fondas. Šiuo metu VDC lanko 15 socialinės rizikos vaikų, gyvenančių Ginkūnų, Kairių ir Šiaulių kaimiškosiose seniūnijose.