Metodinis renginys „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus. Smurtas artimoje aplinkoje“

Metodinis renginys „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus. Smurtas artimoje aplinkoje“
  • Organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
  • Adresas: Vytauto pr. 44, Kaunas
  • Miestas: Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Bortkevičienė
  • Telefonas: +37037324157
  • Elektroninis paštas: info@kpkc.lt
Kauno miesto pedagoginė bendruomenė dalyvavo metodiniame renginyje „Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus. Smurtas artimoje aplinkoje“. Renginį vedė Kauno apygardos prokuratūros I-ojo skyriaus prokurorė Auksė Lipkevičienė. Prokurorė konstatavo, kad prievartos prieš vaikus tema yra labai paini. Vaikai nesugeba patys pasipriešinti skriaudėjams. Bet kuris vaikas gali atsidurti situacijoje, kurioje jo tyko prievarta įvairiomis formomis. Lektorė pateikė statistiką: 2017 m. užregistruoti 476 tyčiniai labai sunkūs, sunkūs, apysunkiai smurtiniai nusikaltimai ir seksualinės prievartos nusikalstamos veikos, nuo kurių nukentėjo 436 vaikai. Prokurorė A. Lipkevičienė teigė, kad su vaikais reikia nuolat kalbėtis prevenciškai, kol dar neatsitiko įvykis. Davė patarimų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje, kaip išvengti nelaimės, kur kreiptis, jei taip atsitiko. Lektorė atkreipė dėmesį į internete mokinių tykančius pavojus, pateikė instrukcijų, ką vaikas privalo žinoti gaudamas seksualinio turinio žinutes, perspėjo, kad mokinys, atsakydamas į žinutę, rizikuoja susidurti su tam tikrais pavojais. Prokurorės manymu, mokykla, kaip ir tėvai, privalo apsaugoti vaiką ir užtikrinti jo saugumą. Ji pakvietė mokytojus glaudžiau bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais, prokuratūra, policija, kad būtų iš anksto užkirstas kelias nelaimei, išvengta nusikalstamos veikos. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ketvirtus metus bendradarbiauja su Kauno apygardos ir apylinkės prokuratūra. Bendradarbiavimo tikslas – keistis žiniomis, geriausia praktika ir patirtimi siekiant įgyvendinti bendras prevencines veiklas ir renginius, skirtus švietimo įstaigų vadovams, vaiko gerovės komisijai, mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams, tėvams, mokiniams, miesto bendruomenei,socialiniams darbuotojams.