Mokymai tėvams ir pedagogams "Aukime kartu"

Mokymai tėvams ir pedagogams "Aukime kartu"
  • Organizatorius: Visagino švietimo pagalbos tarnyba, partneris - Visagino vaikų lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"
  • Adresas: Draugystės g. 12, 31222 Visaginas
  • Miestas: Visaginas
  • Kontaktinis asmuo: Dalia Nekliudova
  • Telefonas: +37038660099
  • Elektroninis paštas: vspt@info.lt
Visagino švietimo pagalbos tarnyba ir Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ daug dėmesio skiria Visagino miesto bendruomenės švietimui tėvystės įgūdžių lavinimo, vaikų ugdymo klausimais, ieško naujų netradicinių bendradarbiavimo su tėvais formų. Jau trejus metus darželyje organizuojami seminarai tėvams. Šiais metais vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ buvo įgyvendintas trečiasis didelis projektas, skirtas tėvams ir pedagogams, ugdantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, „Aukime kartu“. Mokymų tikslas – suteikti žinių apie vaikų raidos, ugdymo, auklėjimo ypatumus – buvo įgyvendintas. Gautų žinių ir įgūdžių derinys padės tėvams tinkamai spręsti konkrečias problemas, iškylančias auginant, ugdant ir auklėjant sėkmingus vaikus. Per keturis mėnesius (nuo vasario iki gegužės mėnesio) įvyko 8 seminarai (planuoti buvo 7), organizuotos 42 paskaitos, praktinės veiklos. Mokymai peržengė Visagino miesto ribas – tai ir respublikinis, ir tarptautinis renginys. Mokymuose dalyvavo 77 klausytojai iš Visagino, Zarasų, Ignalinos. Sukaupta darbo patirtimi dalinosi, atsakė į tėvų klausimus, padėjo spręsti iškilusias problemas, patarė, paaiškino, kaip ugdyti sėkmingą ir laimingą vaiką 27 lektoriai (švietimo pagalbos specialistai (psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, surdopedagogai, socialiniai pedagogai, judesio korekcijos specialistai), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai) iš Daugpilio (Latvijos respublika), Vilniaus, Ignalinos, Zarasų, Visagino. Mokymai mus suvienijo, mes susidraugavome, atradome bendraminčių, pasidalinome sėkmės ir nesėkmės istorijomis, patirtimi. Didžiuojamės tėvais, džiaugiamės, kad jie yra su mumis, bendrauja ir bendradarbiauja. Kartu mes auginsime sėkmingus vaikus.