Nacionalinis projektas „Išmanusis miestas“

Nacionalinis projektas „Išmanusis miestas“
Trečius metus vykstantis projektas "Išmanusis miestas" konkurso būdu suteikia galimybę aukštosiose mokslo įstaigose besimokantiems architektūros, statybos, inžinerijos ir kitų programų studentams suplanuoti ir įgyvendinti projektus, skirtus sukurti naujas, saugias erdves, kurios atitinka savivaldybių poreikius pagal Lietuvos miestų savivaldybių teritorijų plėtros ir patrauklumo didinimo programą. Subūrę talentingą jaunimą aktyviai kuriame ateities miestų “veidus”: projektuojame naujus statinius, traukos centrus mažuosiuose Lietuvos miestuose tam, kad žmonės turėtų kur turiningai leisti laiką. Kai Lietuvos miesteliuose atsiranda tokios lankytinos vietos, kaip kultūriniai objektai, laisvalaikio centrai, susibūrimams skirtos erdvės, gyventojams atsiveria galimybės turiningai leisti laiką, užsiimti naujomis veiklomis, bendrauti tarpusavyje ir stiprinti bendruomeninius ryšius. Taip pat svarbu, jog plečiant gyvenviečių infrastruktūrą, yra sudaromos sąlygos kurtis naujoms įstaigoms ir vystyti jauniems verslams. Sukūrus naujas darbo vietas, pritraukus į miestelius specialistus, gebančius konsultuoti žmones jautriais socialiniais klausimais ir stiprinant bendruomenes, atsiranda galimybė prisidėti Lietuvoje sprendžiant opias socialines problemas, stabdyti smurtą, patyčias, vykdyti savižudybių prevenciją, mažinti priklausomybių mastą. Įgyvendindami “Išmaniojo miesto projektą”, dėmesį kreipiame į mažesnes ar menkiau išvystytas Lietuvos savivaldybes, taip parodydami jų gyventojams, kad jų poreikiai ir ateitis yra svarbūs Lietuvai.