Neįgalių vaikų socialinės atskirties mažinimas Kijėlių specialiajame ugdymo centre

Neįgalių vaikų socialinės atskirties mažinimas Kijėlių specialiajame ugdymo centre
  • Organizatorius: Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras
  • Adresas: Pušynėlio g. 2, Kijėlių kaimas, Luokesos seniūnija, Molėtų rajonas.
  • Miestas: Molėtai
  • Kontaktinis asmuo: Asta Jakovlevienė
  • Telefonas: +37038353417
  • Elektroninis paštas: kijeliuuc@gmail.com
Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras savo veikla siekia ne tik užtikrinti kokybišką didelių intelekto sutrikimų ir kompleksinių negalių turinčių mokinių ugdymą ir lavinimą, bet ir sudaryti Normalizacijos principus atitinkančias sąlygas kiekvienam neįgaliam vaikui. Normalizacijos principo laikymasis buvo perimtas iš skandinaviško K. Griunvaldo modelio, kur svarbiausia buvo užtikrinti, kad nepaisant kokios didelės negalios būtų paliestas vaikas, jis visų pirma turi turėti normalias sąlygas, t.y. gyvenimą šeimoje, o ne pensionate ar kitoje stacionarioje įstaigoje, ir tuo pačiu nebūtų atskirtas, izoliuotas, bet lankytų mokyklą, t.y. kasdien būtų ugdomas švietimo įstaigoje. Kiekvienas mūsų mokinys ryte savo namuose pakilęs iš lovos, nepaisant to, ar jis gyvena atokiame kaime, ar rajono centre, skuba į ugdymo centrą. Mokiniai atvyksta dviem autobusiukais, kurie Molėtų rajono keliais kasdien įveikia didelius atstumus tam, kad kiekvienam vaikui būtų užtikrintos jo pagrindinės teisės: turėti šeimą, artimuosius, gyventi šeimoje, bei teisė į mokslą. Neįgalaus žmogaus likimą lemia ne sutrikimas pats savaime, o jo socialinės pasekmės, socialinė ir psichologinė realizacija. Tiems vaikams, kurie gimė turėdami raidos sutrikimus, įprasta juos turėti. Tai yra jų būties dalis. Todėl dirbant su jais atsižvelgiame į mokinių įvairovę ir individualius skirtumus, pagal mokymosi poreikius mokymas centre individualizuojamas. Šiandien savo socialinės atskirties mažinimo darbe susiduriame ir su sunkiomis situacijomis, kai neįgalūs vaikai auga nepriteklių ir skurdą patiriančiose šeimose, 3 vaikai auga socialinės rizikos šeimose, o 1 neįgali mergaitė yra laikinai netekusi tėvų globos ir atsidūrusi globos institucijoje. Tokioms šeimoms itin reikalinga visokeriopa parama.