Nemokama pagalba ir paslaugos globėjams ir įtėviams bei jų šeimose augantiems vaikams

Nemokama pagalba ir paslaugos globėjams ir įtėviams bei jų šeimose augantiems vaikams
Žiburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) – tai nevyriausybinė, nepolitinė, nereliginė ir ne pelno organizacija, tarptautinio European Lighthouse Foundations Network tinklo tikrasis narys. Žiburio Fondo veiklos tikslas – apsaugoti vaikystę nuo institucinės žalos, teikiant paslaugas ir individualią paramą vaikams, likusiems be savo tėvų globos bei šių vaikų globėjams ir įtėviams ar norintiems tokiais tapti. Žiburio Fondas teikia įvairiapusę pagalbą ir paslaugas globėjams ir įtėviams, bei jų šeimose augantiems vaikams, siekiant užtikrinti vaikų saugią bei sveiką vaikystę šeimai artimoje aplinkoje. Globėjams ir įtėviams, jų šeimose augantiems vaikams bei kitiems šeimos nariams teikiamos nemokamos psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, padedama spręsti vaikų auklėjimo ir ugdymo iššūkius, krizines situacijas, vaiko adaptacijos sunkumus, trauminius išgyvenimus, teikiama kita pagalba ir paslaugos pagal šeimos ir vaikų poreikius. Taip pat, Žiburio Fondas vykdo mokymus pagal GIMK programą, skirtą visiems, norintiems tapti globėjais ar įtėviais (šiuo metu renkama nauja busimų įtėvių ir globėjų grupė). Konsultacijos, patarimai ir kitos paslaugos yra teikiamos ir tiems asmenims, kurie planuoja ar svarsto galimybę tapti globėjais ar įtėviais – paslaugų šiuo atveju gali kreiptis visi, kurie turi tam tikrų baimių, abejonių ar yra reikalinga papildoma informacija apie globą ar įvaikinimą, kitokia pagalba. Visos Žiburio Fondo paslaugos vaikams, jų globėjams ir įtėviams arba norinčiais tokiais tapti yra nemokamos. Taip pat, paslaugos gali būti teikiamos po darbo valandų, savaitgalio dienomis, patogioje aplinkoje – Žiburio Fondo namuose (A. Vienuolio g. 4, Vilnius) arba apsilankant pačios šeimos namuose.