Orūs namai

Orūs namai
  • Organizatorius: Orūs namai, VšĮ
  • Adresas: Loretos Asanavičiūtės g. 46, Vilnius
  • Miestas: Vilnius
  • Kontaktinis asmuo: Marija Bunkaitė
  • Telefonas: +37060037873
  • Elektroninis paštas: marija@orusnamai.lt
Vizija: Lietuva – draugiška šalis pagyvenusiems žmonėms, kur jie jaustųsi pilnaverčiais piliečiais. Misija: Suteikti vienišiems ir skurdžiai gyvenantiems senjorams fiziškai, psichologiškai ir finansiškai saugią bei orią senatvę, padėdami jiems įsikurti nedidelėse save išlaikančiose tarpusavio pagalbos šeimynose. Tikslas: Orių namų senjorų šeimynų tinklas visoje Lietuvoje. Pagrindinės problemos, kurias išspręs Orūs namai: ● Vienatvė - pagyvenusių žmonių socialinis gyvenimas skurdus, senjorams trūksta bendravimo, artimų ir patikimų žmonių, pagalbos ir saugumo jausmo. ● Skurdas - vieniši senjorai atsiduria žemiau skurdo ribos. Kaip šias problemas išspręsime? Dažnam senjorui jo turimas būstas yra nepakeliama našta senatvėje dėl per didelių išlaikymo kaštų. Bet teisingai šį turtą įdarbinus, iš gautų pajamų galima pasirūpinti oresniu gyvenimu, kokybiškesne slauga ar globa. Lietuvoje tokio orios senatvės finansavimo ir gyvenimo šeimynose modelio dar nėra. Idėjos įgyvendinimą pradedame nuo pilotinio projekto: keturiems eksperimentuoti pasiruošusiems senjorams padedame apsigyventi VšĮ „Orūs namai“ priklausančiose patalpose, kuriose įrengti keturi vieno kambario apie 25 m2 butai ir erdvė bendrai veiklai. Taip sukuriame mažą tarpusavio pagalbos šeimyną, kurioje senjorams gyventi saugiau, mažiau vieniša ir taupiau. Senjorų turimus butus, iš kurių jie atsikraustė į šeimyną, bet kurie lieka jų nuosavybe, išnuomojame ir iš gautų pajamų apmokame šeimynos namų sąskaitas. Taip Orūs namai tampa pati save išlaikančia bendrabūvio forma, o senjorams nebereikia nerimauti dėl komunalinių išlaidų nei psichologiškai, nei finansiškai, visa jų pensija lieka kitoms reikmėms, prasmingai ir turiningai senatvei.