Programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

Programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“
„Ugdyti – tai mylėti ir reikalauti“ Stiprus emocinis ryšys su tėvais (globėjais) ir kitais svarbiais suaugusiais (mokytojais, auklėtojais) yra vienas reikšmingiausių faktorių, apsaugančių vaikus nuo rizikingo elgesio (agresija, ankstyva seksualinė iniciacija, psichoaktyvių medžiagų vartojimas ir t.t.). Siekiant kurti tinkamus santykius šeimoje ir ugdymo įstaigoje, ypatingai svarbu gebėti bendrauti su vaiku ir jį suprasti. Vilniaus miesto psichologinės – pedagoginės tarnybos vykdomos tarptautinės tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ (MTA) pagrindinis tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius, stiprinti ryšį tarp tėvų ir vaikų, ugdyti vaikų psichologinį atsparumą. Tėvai ir pedagogai dalyvaudami MTA programoje turi galimybę įsisąmoninti savo auklėjimo tikslus, išmokti atpažinti ir suprasti vaiko (ir savo) jausmus, tinkamai nustatyti aiškias ribas (taisykles) ir reikalavimus, sužinoti kaip paskatinti vaikus bendradarbiauti, kaip ugdyti jų savarankiškumą, kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų, kaip išklausyti vaikus, ką daryti, kad vaikai šeimoje ir mokykloje jaustųsi gerai ir elgtųsi saugiai. Programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ unikali tuo, kad suteikia tėvams ir pedagogams ilgalaikę sisteminę pagalbą, leidžia jiems pasijusti aktyviais mokymosi bei auklėjimo procesų dalyviais, gebančiais ugdyti asmenį, pajėgų savarankiškai ir kartu su kitais saugiai spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas, pozityviai keisti Lietuvos tikrovę, kūrybingai atsakyti į šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir gebantį įprasminti savo gyvenimą prieštaringoje dabarties tikrovėje.