Projektas "Svarbūs ir reikalingi"

Projektas "Svarbūs ir reikalingi"
Projekto „Svarbūs ir reikalingi“ tikslas - didinti pagyvenusio ir vyresnio amžiaus asmenų užimtumą, skatinti jų aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir mažinti diskriminaciją dėl amžiaus. Mūsų įstaiga stengiasi, kad senjorų veikla būtų naudinga ne tik įstaigos nariams, bet ir visuomenei, kurioje vyrautų gražūs tarpusavio santykiai, žmonių savarankiškumas, humaniškumas bei demokratija. Senjorai dalinasi savo įgyta patirtimi , veikia darbščiųjų rankų būrelis, rengiamos dirbinių parodėlės, propaguojama sveika gyvensena. Dienos centre organizuojami įvairiausi renginiai, taip tikimės praskaidrinti senjorų kasdienybę bei pritraukti kuo daugiau žmonių ateiti į mūsų dienos centrą bei smagiai praleisti laiką. Projekto tikslas – telkti Kauno miesto socialinę atskirtį patiriančius pagyvenusius bei vyresnio amžiaus asmenis bendrai veiklai dienos centre, skatinant dalyvauti sociakultūrinėje veikloje, motyvuojant bendrauti tarpusavyje bei neužsidaryti vienišiems namuose. Skatinti senjorų bendravimą ir bendradarbiavimą dalinantis patirtimi su bendraamžiais ir jaunąją kartą. Bendravimas brandžiame amžiuje užima svarbią vietą. Ką daryti vyresnio amžiaus žmogui, užauginusiam vaikus, baigusiam savo profesinę veiklą, pajutusiam vienatvę ir tuštumą gyvenime? Atsakymas vienas – surasti save iš naujo. Daug senjorų jaučiasi vieniši ne tik todėl, kad jų vaikai dirba ir gyvena atskirai ar užsienyje, bet ir todėl, kad baigus darbinę veiklą nutrūksta socialiniai ryšiai. Mūsų dienos centre senjorai: Kasdien aktyviai dalyvauja užimtumo grupėse, viktorinose, žaidžia stalo žaidimus, piešia, dainuoja, kartu skaito ir dalinasi savo patirtimi. Všį Senjorų dienos centras „ Keturlapis Dobilas“ kviečia prisijungti prie dienos centro lankytojų gretų ir taip sumažinti vienišumo jausmą!