Reagavimo į savižudybes ir savęs žalojimo rizikos algoritmo pavyzdinio modelio sukūrimas

 Reagavimo į savižudybes ir savęs žalojimo rizikos algoritmo pavyzdinio modelio sukūrimas
  • Organizatorius: Raseinių Šaltinio progimnazija
  • Adresas: Ateities g.23, Raseiniai, Lietuva
  • Miestas: Raseiniai
  • Kontaktinis asmuo: Birutė Balsevičienė
  • Telefonas: +37067881303
  • Elektroninis paštas: birutebalse@gmail.com
Progimnazijoje yra parengti Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo ir krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašai. Apraše pateikiami rizikos rodikliai, jų įvertinimas. Su aprašu supažindinti visi mokyklos bendruomenės nariai. Mokyklos pedagogams pravesti mokymai „Krizių valdymas mokykloje". Šiuo metu mokyklos pedagogai daugiau dėmesingesni mokinių savęs žalojimo atvejams. Kiekvieną konkretų atvejį vertina mokykloje veikianti krizių valdymo grupė, kuri laikosi konfidencialumo principo. Grupės susirinkimuose dalyvauja vaikas ir jo tėvai, pasirašoma sutartis, kurioje numatoma pagalba, kiekvieno asmens atsakomybė ir pasekmės už sutarties nevykdymą. Mokykla planuoja savo institucijoje parengti reagavimo į savižudybes ir savęs žalojimo rizikos algoritmo pavyzdinį modelį, į kurį būtų įtraukti ir kiti specialistai, teikiantys pagalbą vaikui ir šeimai: VTAS specialistai, soc. darbuotojai, policijos, visuomenės sveikatos biuro, probacijos tarnybos, seniūnijos atstovai.