Reagavimo į savižudybių riziką Raseinių Šaltinio progimnazijoje algoritmo sukūrimas ir jo taikymas rajono ugdymo įstaigose.

Reagavimo į savižudybių riziką Raseinių Šaltinio progimnazijoje algoritmo sukūrimas ir jo taikymas rajono ugdymo įstaigose.
  • Organizatorius: Raseinių Šaltinio progimnazija
  • Adresas: Ateities g. 23, Raseiniai
  • Miestas: Raseiniai
  • Kontaktinis asmuo: Vaiva Zubrickienė, direktorė
  • Telefonas: +37068732487
  • Elektroninis paštas: direktore@saltiniomokykla.lt
Raseinių Šaltinio progimnazija iniciavo Raseinių rajono savižudybių prevencijos įgyvendinimo darbo grupės įsteigimą. 2017 m. spalio 6 d. Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-139 ši grupė buvo įsteigta ir patvirtintas jos veiklos reglamentas. Grupės nariams ir kitiems darbuotojams, tiesiogiai ar netiesiogiai dirbantiems savižudybių prevencijos, intervencijos ir/ar postvencijos srityse, Raseinių Šaltinio progimnazijos pedagoginiams darbuotojams buvo organizuoti mokymai „Efektyvi savižudybių prevencija bendruomenėje“. Po mokymų Raseinių Šaltinio progimnazija iniciavo reagavimo į savižudybių riziką Raseinių Šaltinio progimnazijoje algoritmo sukūrimą ir jo taikymą rajono ugdymo įstaigose. Reagavimo į savižudybių riziką algoritmas numato pagalbos teikimą mokyklos bendruomenės nariams: mokiniui, šeimai, mokyklos darbuotojams. Pagalbos teikėjai rajone - švietimo įstaigos darbuotojas, greitosios medicinos pagalbos medikas, vaikų gydytojas, vaiko teisės apsaugos skyriaus specialistas, Raseinių socialinių paslaugų socialinis darbuotojas, policijos pareigūnas, bendruomenės slaugytoja, gavę informaciją apie savižudybės riziką (ketinimą nusižudyti, mėginimą nusižudyti) ar įvykus savižudybei naudojasi sukurtu algoritmu ir operatyviai reaguoja ir aiškiai žino ką daryti, kai asmuo sutinka priimti pagalbą arba atsisako jos.