Savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“

Savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“
Centro tikslas yra suteikti pagalbą asmeniui, palikusiam ar paliekančiam globos namus, paruošti jį savarankiškam gyvenimui, padėti susirasti mokymosi įstaigą, darbą ir jame likti. Šis centras veikia keliomis kryptimis. Lydimasis būstas: tokiame būste jaunuoliai gali gyventi iki metų, kur su individualia priežiūra mokosi gyventi savarankiškai; individualus palydėjimas: darbuotojas reguliariai susitinka su jaunuoliu, kalbasi apie sunkumus, ateities planus, lydi į institucijas (savivaldybę, policiją, polikliniką, socialinių paslaugų centrus, mokyklas ir kt.); atviri vakarai: nustatytu laiku jaunuoliai gali ateiti nesusitarę tiesiog pabūti, pasikalbėti su darbuotoju ar kitais jaunuoliais, pabendrauti ar tiesiog praleisti saugiai laisvalaikį; pameistrystė: 160 val. praktikos norimos specialybės srityje; mokslo stipendija: galimybė gauti 50 eurų stipendiją per mėnesį, jeigu lanko mokyklą, susitinka su jį lydinčiu darbuotoju, atsakingai planuoja išlaidas (pajamas); grupiniai užsiėmimai: suteikiamas užimtumas – buriavimas, laipiojimas ant virvių, išvyka ant kalno čiuožinėti ir pan. Šiuo metu programa vykdoma nepaisant to, jog nėra jokio tiesioginio ar projektinio finansavimo. Programa vykdoma iš organizacijai teikiamos paramos, dalinai projekto išlaidas dengia ir programą remia Vokietijos fodas „Kinderdörfer in Litauen e.V.“.