Savižudybių prevencija

Savižudybių prevencija
  • Organizatorius: Kelmės rajono savivaldybės administracija
  • Adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
  • Miestas: Kelmė
  • Kontaktinis asmuo: Reda Každailienė
  • Telefonas: +37042769065
  • Elektroninis paštas: reda.kazdailiene@kelme.lt
2016 m. gegužės 17 d. Kelmės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-509 sudaryta savižudybių prevencijos įgyvendinimo darbo grupė ir paskirtas darbo grupės koordinatorius. Sudaryta Kelmės rajono darbo grupė siekia užtikrinti glaudesnį įvairių organizacijų ir specialistų bendradarbiavimą bei veiklos koordinavimą. Savižudybių problema apima daug aspektų, todėl ir prevencija turi būti kompleksinė. 2016 m. gegužės 23 d. Kupiškio rajono savivaldybė, Kaišiadorių, Kelmės, Rietavo ir Varėnos savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su tarptautiniu Rotary klubu dėl projekto „Savižudybių prevencijos modelio ir jo diegimo penkiose Lietuvos savivaldybėse“ įgyvendinimo. Kelmės rajono savivaldybė, pasirašydama memorandumą, įsipareigojo užtikrinti būtinosios psichologinės pagalbos prieinamumą kiekvienam savivaldybės gyventojui padidintos savižudybės grėsmės atvejais ir finansuoti savižudybių prevencijos veiklas pasibaigus projektui. 2016 m. rugpjūčio 8 d. Kelmėje surengta pilietinė diskusija savižudybių prevencijos klausimais „Savižudybės. Ką turime ir galime padaryti?“. Diskusiją suorganizavo Kelmės rajono savivaldybės administracija, „Globalios Lietuvos lyderiai“ (Global Lithuanian Leaders) ir Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuras. Kelmės rajono savižudybių prevencijos darbo grupė organizavo mokymus, skirtus suteikti specialistams reikalingų žinių, padedančių atpažinti savižudybės riziką ir mokymų metu parengė Reagavimo į savižudybių riziką Kelmės rajone algoritmą. 2017 m. sausio 26 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-5 patvirtintas Reagavimo į savižudybių riziką Kelmės rajone algoritmas, kuriuo vadovaujantis organizuojama pagalba kiekvienam savivaldybės gyventojui padidintos savižudybės grėsmės atvejais.