Smagu būti kartu

Smagu būti kartu
  • Organizatorius: Švenčionių socialinių paslaugų centras
  • Adresas: Stoties g. 16
  • Miestas: Švenčionys
  • Kontaktinis asmuo: Oksana Teilans
  • Telefonas: +37061657266
  • Elektroninis paštas: oksana.teilans@mail.ru
Supantis mus pasaulis labai sudėtingas, dramatiškas, netgi žiaurus. Tačiau ir jame galima sutikti kažką šviesaus, gera, tikra. Svarbu jau nuo mažens ugdyti poreikį būti norimam ir pripažintam, išklausytam ir išgirstam, poreikį būti nekonfliktinėje visuomenėje. Švenčionių socialinių paslaugų centre veikia Vaikų dienos centras Šaltinėlis" ir Dienos centras pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms "Verdenė", kurių veikla sutelkia tokias sritis, kaip poilsis ir laisvalaikis, švietimas ir auklėjimas, menas ir kultūra, bendruomenės kūrimas. Poilsio ir laisvalaikio renginiai daugeliui šių dienos centrų lankytojų yra sąlyga eiti pirmyn, t.y. dalyvauti bendroje veikloje. Tai labai svarbu kovojant su socialine atskirtimi bei ateityje sprendžiant konfliktus tarp įvairių gyventojų grupių.