Specializuota pagalba smurto artimoje aplinkoje aukai

Specializuota pagalba smurto artimoje aplinkoje aukai
  • Organizatorius: Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
  • Adresas: Vilniaus g. 18, Kretinga
  • Miestas: Kretinga
  • Kontaktinis asmuo: Jurgita Cinskienė
  • Telefonas: +37060582331
  • Elektroninis paštas: kretingosmoterys@gmail.com
  • Išorinė nuoroda: http://www.kmimc.lt/
Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras (Kretingos moterų IMC) yra viena iš Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų, kurios misija padėti rajono moterims, norinčioms pagerinti savo ekonominę ir socialinę padėtį, įgyti reikalingų žinių ir įgūdžių bei skatinti jų aktyvumą ir savarankiškumą užtikrinant asmeninę ir šeimos gerovę. Pagrindinės moterų informacijos ir mokymo centro veiklos kryptys yra smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalba jo aukoms, moterų integracijos į darbo rinką ir verslumo skatinimas, mergaičių ir moterų savęs pažinimas ir įgalinimas, šeimos vertybių puoselėjimas, moterų sveikatinimas, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės dialogo skatinimas bei filantropijos ir savanorystės iniciatyvų skatinimas. Nuo 2004 m. Centre kasmet buvo įgyvendinami projektai, skirti smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir kompleksinės pagalbos nukentėjusiems nuo šios rūšies smurto asmenims organizavimui, o nuo 2012 m. Centras atlieka Specializuotos pagalbos centro (SPC) funkcijas Klaipėdos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės rajonuose. Įgyvendintų projektų dėka sukurtas įstaigų ir organizacijų, teikiančių pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, bendradarbiavimo tinklas, leidžiantis smurtą patyrusius asmenis, kuriems reikalinga pagalba, greičiau nukreipti į atitinkamą įstaigą ar organizaciją, išvengiant biurokratizmo ir pasekmių, galinčių atsirasti dėl pavėluoto pagalbos suteikimo. SPC, gavęs pranešimą iš policijos apie smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdamas susisiekia su smurto auka ir pasiūlo anoniminę ir nemokamą konsultanto, psichologo ir teisininko pagalbą. Kvalifikuota ilgalaikę darbo patirtį turinčių šių Centro specialistų pagalba naudojasi dauguma smurto aukų.