Šv. Antano dienos centras

Šv. Antano dienos centras
  • Organizatorius: Viešoji įstaiga Šv.Antano dienos centras
  • Adresas: Vilniaus g. 3, Kretinga
  • Miestas: Kretinga
  • Kontaktinis asmuo: Direktorė Margarita Lizdenytė
  • Telefonas: +37044558782
  • Elektroninis paštas: sv.antanodc@gmail.com
  • Išorinė nuoroda: http://svantanodc.lt/
Organizacija veikia tam, kad padėtų socialiai remtinoms šeimoms, nemokamai teikiant paslaugas ir vaikams, ir suaugusiesiems. Dienos centre vaikams padedama mokytis, užsiimama įvairia popamokine veikla, organizuojamos stovyklos, saviraiškos ugdymo užsiėmimai tiek vaikams, tiek tėvams. Suaugusiesiems teikiamos konsultacijos, parama maistu ir drabužiais, organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai. Dienos centras įgyvendina kelis projektus: „Dienos centruose besilankančių šeimų, patiriančių socialinę atskirtį, integracija į darbo rinką“. Programos tikslas – padėti asmenims kelti savivertę, ugdytis visuomeniškai ir bendruomeniškai, patiems susirasti darbą. „Kiekvienam vaikui po didįjį draugą“. Programos tikslas – profesionaliai prižiūrima suaugusiojo ir 7–14 m. vaiko draugystė, padedanti vaikui sustiprėti, labiau pasitikėti savimi. „Būkit geri, jeigu galit“. Pagrindinis programos tikslas – paauglių iš vargingai gyvenančių Kretingos r. šeimų užimtumo skatinimas per meninę saviraišką.