Vaikų dienos centras "Ateities vaikai"

Vaikų dienos centras "Ateities vaikai"
Šiuolaikinėje visuomenėje jaunam žmogui itin sunku, jį veikia vidiniai bei išorės veiksniai, todėl iškyla socializacijos procese labai daug problemų. Tuo tikslu 2017 m. kovo mėn. buvo įkurtas vaikų dienos centras " Ateities vaikai" Vilniaus Ateities mokykloje, kur mokomoji kalba – rusų, todėl mokykloje mokosi lietuviai, ukrainiečiai, baltarusai, lenkai, romų tautybės ir iš mišrių šeimų vaikai. Daugumos mokyklą lankančių mokinių šeimų socialinė- ekonominė padėtis vidutinė arba žemiau skurdo ribos, daugelis vaikų pasižymi delikaventiniu elgesiu. Vaikų dienos centro tikslas - kurti socialiai aktyvią, kultūringą, atvirą visuomenę, ugdant vaikų ir jaunimo gebėjimus, skatinant jų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, aktyvinant jų bendravimą su kitais bendraamžiais, užkertant kelią tvarkos pažeidimams, žalingų įpročių plitimui. Centro darbuotojai yra arčiausiai šeimų, žino jų problemas, todėl vyksta nuolatinis kontaktas su šeimos nariais. Dienos centras džiaugiasi savanoriais iš Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos Edukologijos universiteto, nes vaikams labai svarbus jaunų žmonių pavyzdys.. Nuolat ieškome rėmėjų, geros valios žmonių, kurie padeda įvairiausiais būdais organizuoti vaikų užimtumą, išvykas, stovyklas. Padėdami vaikams leisti turiningai laisvalaikį , kursime saugią Lietuvą.