Vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“

Vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“
Projektas vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“ inicijuotas 2000 m., siekiant pagerinti Kauno miesto centro ir autobusų stoties rajonų rizikos grupės vaikų ir paauglių socialinę bei laisvalaikio užimtumo situaciją. Projektas buvo pradėtas vykdyti ir iki šiol vykdomas Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijai priklausančiose patalpose vaikams ir jaunuoliams. Dienos centre „Vaikų stotelė“ reguliariai dirbamas socialinis ir ugdomasis darbas su mokymosi ir elgesio problemų turinčiais vaikais, paaugliais, teikiamos konsultacijos, netrukus bus organizuojamo tėvystės įgūdžių grupės šeimomis. Projekto veikla apima specifinę Kauno miesto teritoriją – centro mikrorajoną, į kurią įeina miesto „karštieji taškai“: autobusų ir geležinkelio stotys, miesto turgus. Šiose vietose ryškiai atsiskleidžia miesto socialinės problemos: girtavimas, elgetavimas, valkatavimas, prostitucija, nusikalstamumas. Į miesto centrą atvažiuoja ir toliau nuo centro gyvenantys vaikai, nes autobusų ir geležinkelio stotys, taip pat ir Laisvės alėja, yra traukos centras elgetaujantiems, linkstantiems į nusikalstamą veiklą asmenims. Projekto tikslai orientuoti į tris tikslines grupes: vaikai, šeima, bendruomenė.