Vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centras Ukmergėje

Vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centras Ukmergėje
VšĮ „Lyderių karta“ įsteigė vaikų laisvalaikio ir popamokinio užimtumo centrą, kuriame teikia šeimoms ir vaikams prieinamas daugiafunkces paslaugas: stiprinant tėvystės įgūdžius, šeimos narių tarpusavio ryšį, organizuojant ankstyvąjį profesinį orientavimą ir neformalųjį ugdymą, periodiškai organizuojant išvykas į įvairias organizacijas, įmones ir įstaigas. Taip vaikai susipažindinami su profesijomis, organizuojant pokalbius su psichologu tėvams. Šiuo metu centrą lanko apie 20 mokyklinio amžiaus vaikų (pradinukai). Centro darbuotojai pastebi, kad centrą lankantys vaikai išmoko valdyti pykčio priepuolius, anksčiau nežinoję, ką veikti lauke, dabar moka būti gamtoje ir patys aktyviai dalyvauja. Vaikai ir tėvai sako, kad naudojasi centro specialistų rekomendacijomis ir taiko jas savo artimoje aplinkoje.