Jaunesni alytiškiai renkasi įvaikinimą, vyresni – globą

Sukurta : 2016-11-28 11:34:10
Jaunesni alytiškiai renkasi įvaikinimą, vyresni – globą

Šaltinis: Gražina Širvytė-Belafatti, www.alytusplius.lt

Ar mums pavyks būti gerais įtėviais, globėjais? Kaip į sprendimą įsivaikinti ar globoti reaguos aplinka? Įtėvių mokymų bei konsultavimo specialistė Alytuje Rima Mockevičienė pastebi, kad tokios baimės apninka ne viena šeimą, svarstančią galimybę įsivaikinti ar globoti.   

Įveikti šias baimes ir rasti atsakymus į kitus rūpimus klausimus padeda nemokamus specialius mokymus būsimiems įtėviams ir globėjams rengiantys specialistai.

„Mokymų metu stengiamasi atsakyti į visus būsimus įtėvius ar globėjus kamuojančius klausimus, išsklaidyti baimes“, - sako tokius mokymus Alytuje vedanti R. Mockevičienė.

Įtėvių ir globėjų daugėja

Pasak jos, nors Alytaus mieste bei rajone be globos likusių ir institucijose augančių vaikų skaičius nemažas, miestas atsakingai ruošiasi institucijų pertvarkai, kuri turi prasidėti nuo ateinančių metų pradžios.

„Alytaus mieste šiuo metu veikia 2 vaikų globos institucijos: Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai ir Alytaus vaikų globos namai, kuriuose dabar auga apie 130 vaikų“, — skaičius vardija R. Mockevičienė ir priduria, kad be minėtų globos įstaigų, Alytaus mieste šiandien yra 68 globėjų šeimos, kuriose auga 83 globojami vaikai. Rajone – 79 globėjų šeimos augina 121 vaiką.

Pasak Rimos, didėjant visuomenės švietimui apie globą bei įvaikinimą, pamažu auga ir norinčių globoti ar įsivaikinti skaičius. „2015 m. Alytaus mieste parengtos 6 įtėvių bei globėjų šeimos, o šiemet jų bus parengta 10. Alytaus rajone praeitais metais parengtos tik 2 globėjų šeimos, o šiemet jų turėsime net 7“, – džiugiai skaičius vardija Rima.

Mokymų organizatorė pažymi, kad įvaikinti renkasi jaunesnės alytiškių šeimos, dažniausiai dėl įvairių priežasčių negalinčios susilaukti savų vaikų, o globoti ryžtasi ir vyresni žmonės, jau užauginę bei į gyvenimą išleidę net ne po vieną savo vaiką. „Dažniausia globėjų ir įtėvių mokymus lankančių žmonių amžiaus grupė yra 30-50 metų“, – pastebi R. Mockevičienė.

Įsivaikinus vaikas įgyja šeimos pavardę, morališkai ir juridiškai tampa visiškai priklausomas nuo įtėvių. Globėjo įsipareigojimai vaiko atžvilgiu taip pat labai atsakingi, tačiau ne tokie griežti, todėl dėl įvaikinimo iki galo neapsisprendę žmonės mieliau renkasi globą.

Specialistė primena, jog egzistuoja ir taip vadinama savanoriška globa ar svečiavimasis, apie kurį žmonės galbūt žino mažiau. Savanoriškos globos atveju, globėjas su globos institucijoje augančiu vaiku bendrauja tik savaitgaliais ar per šventes, per vaiko atostogas.

„Gali atrodyti, kad toks fragmentiškas bendravimas neturi prasmės, tačiau užtikrinu, kad vaikui, kurio ryšiai su šeima yra nutrūkę, tokia draugystė yra labai svarbi. Ji skatina vaiko pasitikėjimą savimi ir kitais, ugdo atsakomybės jausmą, formuoja tinkamą savęs vertinimą“, – savanoriškos globos privalumus be tėvų likusiam vaikui vardija Rima ir pasidžiaugia, jog Lietuvoje populiarėja graži globos namuose augančių vaikų krikštijimo tradicija, kai savo vaikus auginančios ar jau užauginusios šeimos, savo iniciatyva pakrikštija globos namuose augantį vaiką ir su juo palaiko draugiškus savanoriška globa grįstus santykius.

Mokymai maloniai stebina

Šeimoms, pasiryžusioms tapti įtėviais ar asmenims, norintiems globoti, pagal dabar galiojančius LR įstatymus yra būtina išklausyti specialius nemokamus mokymus, trunkančius apie 2,5 mėnesio. Šiuos mokymus vedanti R. Mockevičienė sako, jog daugelis būsimų įtėvių ir ypač globėjų į mokymus ateina nusiteikę skeptiškai: „Užauginau kelis savo biologinius vaikus, ką gi jūs man čia naujo papasakosite apie vaikų auginimą“. Tačiau dar net neįpusėjus mokymams būsimų įtėvių ir globėjų skeptiškumą dažniausiai pakeičia susidomėjimas ir smalsumas.

„Studijuojame globojamo vaiko psichologiją, analizuojame jo išgyvenimus, patirtus momentus. Mokymų metu pasikeičia ir patys globėjai, keičiasi jų supratimas apie vaiko psichologiją apskritai. Pasibaigus mokymams daugelis dalyvių pripažįsta, jog mokymų medžiaga yra naudinga kiekvienam, net ir savo biologinius vaikus auginančiam žmogui, o pradinė skeptiška nuostata – aš viską žinau – tikrai dažnai būna neteisinga“, – apie savo darbą pasakoja R. Mockevičienė.

Jos teigimu, beveik visos Alytaus miesto ir rajono šeimos, kurios baigia mokymus ir įsitikina, jog tikrai yra pasiruošusios tokiam žingsniui, būna pripažįstamos tinkamomis globoti ar įsivaikinti. Keblumų dažniau gali kilti ne tiek dėl žmonių pasirengimo, kiek dėl saugios namų aplinkos vaikui užtikrinimo. Net ir per daug statūs neizoliuoti laiptai ar neaptvertas kiemas gali tapti laikina kliūtimi įsivaikinti bei globoti. Laimei, šios buitinės problemos yra lengvai išsprendžiamos ir tėvų globos netekę mažyliai gali patekti į saugius naujuosius namus.

Visapusė valstybės pagalba

Šeimos ar asmenys, nusprendę globoti, pasak R. Mockevičienės, tikrai nepaliekami vieni. Jiems numatyta visapusė valstybės parama. Kiekvienam globojamam vaikui kas mėnesį priklauso 152 Eur globos išmoka, o jo globėjui  – mėnesinis 38 Eur globos išmokos tikslinis priedas. Nuo 2017 m. sausio 1-osios, globos išmokos tikslinis priedas globėjui bus padidintas iki 152 Eur per mėnesį. Tai, tikėtina, paskatins potencialius globėjus mažiau abejoti ir lengviau priimti sprendimą dėl globotinio.

Be to –  sako Rima – priklausomai nuo savivaldybės, globėjams dar gali būti skiriamas kasmėnesinis priedas. Pavyzdžiui, šeimoms, gyvenančioms Alytaus rajono savivaldybėje ir globojančioms šiai savivaldybei priklausančius vaikus, greta jau minėtų valstybinių išmokų, kas mėnesį mokamas  300 eurų priedas. „Be to, Alytaus miesto ir rajono globėjai niekuomet nepaliekami vieni su savo ir savo globotinių problemomis – ramina R. Mockevičienė – reikalui esant, globėjai gauna nemokamų psichologo ar globėjų bei įtėvių mokytojo individualių konsultacijų, aktyviai veikia Alytaus miesto bei rajono globėjų savipagalbos grupės, planuojami tęstiniai globėjų mokymai.

„Jei gyvenate Alytaus mieste ar rajone ir turite bent mažiausią norą globoti, kreipkitės į savo savivaldybės Vaiko teisių skyrių ir, susipažinę su pirmine informacija, skirta būsimiems globėjams, ateikite į jums skirtus mokymus“, – ragina R. Mockevičienė. Mokymai niekuo neįpareigoja ir padeda „pasimatuoti“ globą bei tėvystę. Jie nieko nekainuoja, tačiau duoda labai daug – padeda išsiaiškinti lūkesčius, atsako į klausimus, suteikia naudingos medžiagos, susijusios su psichologine vaiko raida. Na, o nusprendus globoti ar įsivaikinti, procesas užtruks apie vienerius metus.

„Nebijokite, ryžkitės, ateikite į organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuojamus mokymus  globėjams ir įtėviams Alytaus mieste. Visi Lietuvos vaikai yra mūsų vaikai, už visus juos esame atsakingi“, – pokalbį baigia įtėvių mokymų bei konsultavimo specialistė Alytuje Rima Mockevičienė.