„Lietuvos paštas“ Širvintų dienos centre sukūrė stebuklą

Sukurta : 2016-12-29 10:46:31
„Lietuvos paštas“ Širvintų dienos centre sukūrė stebuklą

Šaltinis: Neringa Tuškevičienė, www.krastonaujienos.lt

Kai ima kristi pirmosios snaigės, kai šaltukas visus skubina namo, net nepajutę įsisukame į Kalėdų laukimo verpetą. Suaugusieji rūpinasi namų ruoša ir staigmenomis, o vaikai... Vaikai - jie moka svajoti, nežiūrint į nelengvą gyvenimą, į negandas, kartais ir nepriteklių…

Širvintų vaikų dienos centro vaikai iš savo bičiulių – Lietuvos pašto – dar lapkritį gavo rimtą užduotį – turėjo ne tik nuspalvinti atvirlaiškius, bet ir parašyti Kalėdų seneliui laišką. Šie vaikai laiškus rašyti jau moka, juk to išmokė bičiuliai iš Lietuvos pašto. Sunkiau buvo apsispręsti, kurias savo svajones išsakyti.

Paskutinėmis dienomis prieš Kalėdas į Širvintų dienos centrą rinkosi ne tik pasipuošę vaikai. Juos aplankė gausybė svečių: Respublikos Prezidentės patarėjos Lina Antanavičienė ir Marija Dautartaitė, LR Seimo narės Dovilės Šakalienės padėjėja Daiva Tamošiūnaitė, rajono merė Živilė Pinskuvienė, svečias iš Hamelno (Vokietija) Reinhard Burkart, Lietuvos pašto atstovai, vaikų mamos.

Šiandieninę šventę vaikams dovanojo Lietuvos paštas kolektyvas. Jie ne tik pasistengė išpildyti vaikų norus, bet ir dovanojo Kakės Makės programėlę. O vaikai dūko, džiaugėsi kartu. Dainavo daineles ir šoko.

O svarbiausia – visiems rėmėjams dovanojo savo susižavėjimo pilnas šypsenas.

O dėkoti išties vaikai turi už ką: Lietuvos paštui – už gražią draugystę ir nuostabią Kalėdų šventę, UAB „Augma“ už gausybę vaisių visus metus, Muchamedui – už saldumynus iš Kebabinės, LR Prezidentei ir jos darbuotojams už nuolatinę globą, LSDP Širvintų skyriui – už saldumynus Kalėdoms, svečiui iš Hamelno miesto (Vokietija) Reinhard Burkart, kuris kartu su kolegomis apmokėjo dienos centrų kelionę į Vokietiją šią vasarą. Dėkota Daivai Tamošiūnaitei, kuri ne tik rūpinasi vaikais, bet jiems dovanoja draugystės ir bendravimo džiaugsmą, kartu vaidindama jų spektakliuose, Birutei Golubevai už režisieriaus sprendimus būtent šio dienos centro vaikams, VO „Gelbėkit vaikus“ Širvintų skyriui, rajono savivaldybės merei Ž. Pinskuvienei, dienos centro darbuotojai Audronei, savanorėms Zinai, Zofijai, Ingai Keliuotienei,  buhalterei Elenai, Violetai Blažienei, mamoms, o ypatingai Daivai Jastremskienei.

Elena Petkūnienė džiaugėsi, kad rėmėjų dėka vaikai gali turėti nuostabią šventę, nuostabių išvykų ir patirčių. Visa tai leidžia vaikams augti gerais ir nuoširdžiais žmonėmis.

O didžiausia naujiena, išgirsta tą vakarą – dienos centro vadovės Elenos Petkūnienės kandidatūra bus teikiama Igno Šeiniaus premijai.

Netilo muzika, skambėjo juokas, o vaikai nuoširdžiai džiaugėsi visais tą dieną patirtais stebuklais.

*****

Reinhard Burkart sveikinimas:

Sehr verehrte Frau Dovile aus dem liauischen Parloament,sehr verehrte ihre  Beraterin Daiva, sehr verehtre Buergermeisterin Frau  Živile, die Organisatorin des heutigen Festes Frau  Gintare und Leiterin des  Kinderzentrum  Širvintos Elena   und vor allen Dingen liebe Kinder und Freiwillige;

 Gerbiamoji Seimo nare Dovile, gerbiamoji patarėja Daiva, gerbiamoji mere Živile, šios šventės organizatore Gintare ir Vaikų dienos centro vadove Elena, vaikai ir visi geros valios žmonės;

seit fast 13 Jahren hat mich das Herz Eures Kinderyentrums sehr beruehrt und daraus ist eine tiefe Freundschaft zu Euch und Litauen geworden.

Prieš 13 metų jūsų dienos centras sujaudino mano širdį ir užsimezgė neišardoma draugystė su jumis ir Lietuva

 Ich habe in den vergangenen Jahren mit meiner Oldtimer Schwarzhaeupter Rallye versucht zwischen Litauen und Deutschland eine Bruecke zu bauen.

 Praėjusiais metais su savo organizacija Schwarzhaeupter Rallye (senovinių automobilių kolekcionieriai) ieškojome galimybių nutiesti tiltus tarp Lietuvos ir Vokietijos.

 Gerade Ihr, die Kinder vom Kinderzentrum Sirvintos  habt neben den geschaeftlichen und anderen Kontakten eine ganz wichtige Rolle gespielt – Ihr habt am Fundament dieser Bruecke mitgebaut!

Galiausiai Širvintų vaikų dienos centro vaikai ir visi savanoriai  suvaidino labai svarbų vaidmenį tiesiant mūsų tilto  draugystės pamatą.

Zu dem Empfang des ueber 100 Jahre alten Sperbers –Autos aus Hameln bei seiner Weltrekordfahrt von Bruessel nach Vilnius war es mein Wunsch, dass das Rattenfaengerspiel von Euch zusammen mit dem weltberuehmtern Rattenfaenger aus Hameln  in Vilnius aufgefuehrt wird.

Mano svajonė buvo suorganizuoti pasaulio rekordo vertą šimtamečių automobilių „Sperbers“ kelionę iš Briuselio į Vilnių, kad spektaklis „Žiurkių gaudytojas“ drauge su pasaulyje žinomu Žiurkių gaudytoju iš Hamelno taip pat atvyktų į Vilnių.

 Erstmals in der Geschichte ist dieses dank Eures Einsatzes und der Hilfe aller Beteiligten mit grossem Erfolg gelungen.

 Nuoširdžiai dėkoju jūsų vadovams, kurių dėka, žinoma ir savanorių-pagalbininkų, ši svajonė išsipildė.

 Hierdurch erfolgte dann die Einladung durch meinen Freund Herrn Juergen Lohmann, welche Euch im Juni dieses Jahres dann nach Hameln bringen sollte.

Po to mano draugas ponas Jurgenas Lomanas Jus birželio mėnesį pakvietė į Hamelną.

 Eure Auffuehrung auf der grossen Buehne vor dem Hochzeitshaus war ein ganz grosser Erfolg von kulturhistorischer Bedeutung.

Jūsų pasirodymas didžiojoje scenoje Rotušės aikštėje buvo svarbus istorinis ir kultūrinis įvykis .

 Sie wurde nicht nur von der Bevoelkerung, sondern auch von Touristen aus der ganzen Welt angesehen.

Jus stebėjo ne tik vietiniai gyventojai, bet ir turistai iš įvairių pasaulio šalių.

 Nicht nur das deutsche Fernsehen, somdern das internationale Fersehen hat dieses Spiel ausgestrahlt. Ihr habt fuer Litauen, fuer Deutschland und Europa gespielt! 

Ne tik Vokietijos, bet ir tarptautinės televizijos transliavo Jūsų vaidinimą. Jūs vaidinote Lietuvai, Vokietijai ir visai Europai.

 Am Abschiedsabend habt Ihr unsere Herzen ganz  besonders  bewegt  und geoeffnet – ich habe die Deutschen, aber auch die Schweden noch nie mit einem so gluecklichen Laecheln in den Augen gesehen – wir haben mit einander gelernt richtig gluecklich zu sein.

Per atsisveikinimo vakarą jūs sujaudinote mūsų širdis – aš dar nemačiau tiek besišypsančių akių nei vokiečių, nei švedų veiduose – mes vieni iš kitų išmokome, kaip tapti laimingais.

Dass war von Euch ein grosses Geschenk an uns.

Tai buvo Jūsų didžiausia Nuoširdumo pamoka ir dovana mums.

 Am Dienstag voriger Woche habe ich noch unseren Oberbuergermeister Claudio Griese und Herrn Juergen Lohmann getroffen – von beiden soll ich Euch ganz herzlich gruessen und eine schoene Weihnachtszeit wuenschen.

 Praėjusį antradienį aš susitikau su Hamelno meru Klaudio Grise ir ponu Jurgenu Lomanu – nuo jų abiejų siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus ir džiaugsmingų šv. Kalėdų.

 Ich selbst danke Euch, den Kindern, den Eltern, den Freiwilligen, den Darstellern und Eurem Buergermeister dieser  Rattenfenger Spiele; der mit seinem grossem schauspielerischen Talent dieses Spiel deutlich mitgepraegt hat.

 Nuoširdžiai dėkoju vaikams, tėvams, savanoriams, aktoriams, režisierei  ir šio vaidinimo merui, kad talentingai, aiškiai ir suprantamai suvaidinote Žiurkių gaudytoją.

 Frau Buergermeisterin  Živile Pinskuviene, Ihnen danke ich fuer Ihre Geschenke und Anerkennung.

 Ponia mere Živile Pinskuviene, nuoširdžiai jums dėkoju už dovanas ir pripažinimą, parodytą dėmesį.

 Natuerlich gilt mein ganz besonderer Dank auch Elena – ohne ihre Bereitschaft und Einsatz waere das alles nie moeglich gewesen!

 Žinoma, ypatingai dėkoju Elenai – be jos pagalbos ir bendradarbiavimo viso šito nebūtų buvę.

 Danke sehr fuer ihre nette Regisiorin Birute und allen Schauspielern, wozu auch Ihr Kinder gehoert.. Ihr seid ein Vorbild fuer Litauen.

 Nuoširdžiai dėkoju jūsų mielai režisierei Birutei ir visiems aktoriams ir vaidinusiems vaikams. Jūs esate pavyzdys Lietuvai.

 Schliesslich glaube ich auch in Eurem Namen zu sprechen, wenn wir hier den Sponsoren Juergen Lohmann, Dr. Jabst-Walter Dietz und Herrn Dr Luecke  und auch besonderss der Stadt Hameln danken.

 Galiausiai dėkoju Jums savo, rėmėjo Jurgeno Lomano, daktaro Jabst-Valter Dietzt  ir pono daktaro Lueke  ir ypatingai Hamelno miesto mero  vardu.

 Dieses Rattenfaengerspiel von Euch ist ein ganz grosser europaeischer Botschafter! Macht weiter so, ich werde alles tun um Euch dabei zu helfen.

 Su šiuo vaidinimu „Žiurkių gaudytojas“ jūs esate didieji Europos Ambasadoriai! Būkite ir toliau tokie, o aš viską padarysiu, kad jums padėčiau.