Marijampolėje – apie bendradarbiavimą įveikiant smurtą

Sukurta : 2016-12-02 09:30:11
Marijampolėje – apie bendradarbiavimą įveikiant smurtą

Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių tarnybos informacija, www.regionunaujienos.lt 

Lietuvoje, kaip visame pasaulyje, nuo lapkričio 25 d. iki gruodžio 10 d. ypatingas dėmesys atkreipiamas į vis dar gajų visuomenės reiškinį – įvairias smurto artimoje aplinkoje apraiškas. Statistiškai kas trečia šalies moteris patiria smurtą vienokia ar kitokia forma. Marijampolės apskrities moters veiklos centras lapkričio mėn. organizavo konferenciją „Institucinis bendradarbiavimas įveikiant smurtą Marijampolės bendruomenėje“, kurios metu buvo pateikta Specializuoto pagalbos centro sukaupta statistika apie smurto atvejus artimoje aplinkoje, pristatyta Marijampolės apskrities vyrų krizių centro veikla mažinant smurtą per smurtinio elgesio keitimo programas, aptartas bendradarbiavimas su policijos ir prokuratūros pareigūnais. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtį pristatė Vilniaus miesto ir Šakių rajono atstovai. Moters veiklos centro vadovė Adolfina Blauzdžiūnienė supažindino su centro 20-ties metų veiklos rezultatais bendradarbiaujant su kitomis NVO bei nauda Marijampolės bendruomenės moterims.

Kad tai iki šiol aktuali tema, liudija konferencijos svečių gausa. Joje dalyvavo LR Prezidentės patarėja Ona Marija Vyšniauskaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoja Irena Lunskienė, Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė ir kiti.

Specializuoto pagalbos centro teisininkė Žaneta Stankevičienė konferencijos dalyviams priminė, kad 2011 m. gruodžio 15 d., įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, Marijampolės apskrities moters veiklos centras pradėjo vykdyti Specializuoto pagalbos centro funkcijas. Nuo tol ši institucija teikia specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Gavęs informaciją apie smurto atvejį ir nukentėjusio asmens kontaktus iš policijos pareigūnų, pagalbos centro darbuotojas nedelsdamas telefonu ar elektroniniu paštu susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo pagalbą įveikiant kritinę būseną, teikia psichologinę, teisinę pagalbą, konsultuoja ir tarpininkauja, jei to prisireikia. Jei smurtą patyręs asmuo priima siūlomą pagalbą, kartu su juo sudaromas individualus pagalbos priemonių planas. Centras aptarnauja Marijampolės apskrities visas penkias savivaldybes. Nuo centro veiklos pradžios iki šiol pagalbos kreipėsi 1271 smurtą patyręs asmuo. Skaičiai kasmet auga. Galbūt žmonės vis drąsiau kreipiasi pagalbos. 2016 m. pagalbos prisireikė 365 asmenims, iš jų didžioji dauguma čia pateko pagal gautus pranešimus iš policijos, tik 30 kreipėsi savarankiškai. Net 57 proc. smurtautojų yra brandaus amžiaus žmonės – 30–59 metų, 37 proc. – gyvenantys sugyventinių poroje, 35 proc. – sutuoktiniai. Dažniausiais atvejais nukentėjusiajam reikia informavimo ir konsultavimo paslaugų.

Marijampolės apskrities vyrų krizių centro programos koordinatorė Dana Grimalauskienė supažindino su įgyvendinamu projektu „Ne teisti, bet keisti“. „Tam, kad smurto istorijos nebesikartotų, itin svarbu dirbti su smurtautoju ir keisti jo įpročius“, – sakė ji. Su smurtautojais Lietuvoje dirba 6 vyrų krizių centrai ir Probacijos tarnybos. Į smurtinio elgesio keitimo programas daugelis smurtautojų siunčiami teismo sprendimu, tačiau yra ir tokių, kurie, suvokę savo problemas, norą keistis pareiškia patys. Nuo 2013-ųjų, Vyrų krizių centro gyvavimo pradžios, čia pagalbą gavo 109 vyrai. Per šiuos metus kreipėsi 42 vyrai. Nors teigiama, kad alkoholis nėra priežastis kelti ranką prieš artimą žmogų, tačiau 8 iš 10-ties atvejų smurtautojai būna neblaivūs. Marijampolės apskrities vyrų krizių centre dirbama pagal 2 smurtinio elgesio keitimo programas. Jų tikslas yra skatinti atsakomybę už savo sprendimus ir elgesį, analizuoti netinkamą elgesį, suvokti emocijų įtaką, keisti netinkamas nuostatas ir tobulinti savo asmenybę. Anot pranešėjos, nors Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui yra 5 metai, deja, nė vienas krizių centro klientas neturėjo informacijos apie jį. Todėl projekto vykdytojai daug jėgų skiria informacijos sklaidai.

Gruodžio 3 d. J. Basanavičiaus aikštėje Moters veiklos centras dalins vyrams baltus kaspinėlius kaip asmeninius įsipareigojimus ne tik pačiam niekada nevartoti smurto prieš moteris, bet ir nesitaikstyti su smurtu, kovoti prieš bet kokį smurto atvejį. Iki tos dienos Savivaldybės administracijos pastatas nušviestas oranžinės spalvos, kuri kviečia atkreipti visuomenės dėmesį į smurto problemą.