Aiškėja alternatyvos vaikų globos namams

Sukurta : 2016-12-02 08:22:42
Aiškėja alternatyvos vaikų globos namams

Prezidentūroje įvyko susitikimas su vaikų globos namų pertvarką regionuose koordinuojančiais ekspertais. Pasitarime aptartas savivaldybių pasirengimas vaikų globos namų reorganizacijai, papildomos priemonės, būtinos vaikų globai šeimose skatinti, svarstytos alternatyvos, galinčios sėkmingai pakeisti globos įstaigų veiklą.

Ypatingas dėmesys susitikime skirtas mažiausių, iki 3 metų, vaikų globai. Nuo kitų metų sausio 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoms pataisoms, mažiausieji vaikai į globos įstaigas galės būti siunčiami tik išimtinais atvejais ir tik iki 3 mėnesių, o vaikų laikinoji globa galės trukti ne ilgiau nei 12 mėnesių. Taip siekiama paspartinti savivaldybių darbą su biologinėmis šeimomis arba sparčiau tvarkyti vaiko statusą globai šeimoje arba įvaikinimui.

Susitikime aptartos pertvarkos proceso ekspertų ir savivaldybių numatytos alternatyvios globai įstaigose priemonės, kurių bus imtasi, kad ir mažiausieji, ir likę vaikai į globos namus nuo kitų metų nebūtų siunčiami.

Sutarta dėl papildomų socialinių paslaugų būtinybės savivaldybių gyventojams, tuo pačiu panaudojant ir globos įstaigų darbuotojų profesinę patirtį bei žinias. Šiuo metu tik kai kuriuose Lietuvos miestuose veikiantys laikinieji globėjai turėtų atsirasti kiekvienoje savivaldybėje. Būtina steigti šeimos ir vaiko krizių centrus, leisiančius problemas šeimoje spręsti efektyviai ir realiai, neatskiriant vaiko nuo šeimos ir neatiduodant jo į globos namus. Atokvėpio paslauga reikalinga neįgalius vaikus auginančioms šeimoms. Šios ir kitos priemonės galėtų tapti puikia alternatyva dabar veikiančioms vaikų globos įstaigoms ir kūdikių namams. 

Ekspertai pažymėjo, kad savivaldybėse dar pasitaiko atvejų, kai paimti globoti vaikai dėl įvairių priežasčių po kurio laiko grąžinami į globos įstaigas. To išvengti padėtų didesnė ir laiku suteikta įvairiapusiška pagalba įtėviams bei globėjams.  

Susitikime taip pat dalyvavo ir su pertvarkos įgyvendinimo procesu susipažino paskirtasis socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. 

Vaikų globa ir įvaikinimas yra Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ prioritetas. Kampanija taip pat kovoja su smurtu artimoje aplinkoje, priklausomybėmis ir savižudybėmis.

Nuotraukos