Pasaulio lietuvių bendruomenė jungiasi prie iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“

Sukurta : 2016-07-13 14:32:53
Pasaulio lietuvių bendruomenė jungiasi prie iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos nariais. Tai lietuvius visame pasaulyje vienijanti nepolitinė visuomeninė organizacija, kurią 1949 m. Lietuvių charta įsteigė Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas.

Susitikimas surengtas minint Bendruomenių metus. Šalies vadovė pabrėžė stiprių pasaulio lietuvių bendruomenių vaidmenį ne tik išlaikant tvirtą ryšį su Tėvynę, bet ir padedant spręsti skaudžias socialines problemas.

Prezidentė pakvietė išeivijos bendruomenes aktyviai įsitraukti į savo inicijuotą kampaniją „Už saugią Lietuvą“, telkiančią į kovą prieš smurtą, patyčias, savižudybes ir priklausomybes.

Pasak šalies vadovės, socialinės problemos yra išvešėjusios ne tik Lietuvoje, bet ir tarp užsienyje gyvenančių lietuvių. Tuo tarpu, stiprios lietuvių bendruomenės išlaiko artimą ryšį su savo nariais, pirmosios pamato problemas, ištiesia pagalbos ranką ir padeda atsitiesti. Todėl, valstybės vadovės teigimu, kur lietuviai begyventų, jie turėtų nelikti abejingais savo bendruomenių nariams, kurie  susidūrė su problemomis, jiems padėti ir jais rūpintis.  

Prezidentė pakvietė užsienyje gyvenančius lietuvius aktyviai dalyvauti šalies visuomeniniame ir politiniame gyvenime, balsuoti rinkimuose.

Šalies vadovė  taip pat aptarė lietuvybės stiprinimo ir išsaugojimo klausimus, aktyvų pasaulio lietuvių vaidmenį pritraukiant investicijas, pristatant Lietuvos poziciją svarbiausiais politiniais klausimais, atremiant priešiškos propagandos bandymus diskredituoti ir paniekinti Lietuvos valstybę bei mūsų tautos istoriją. 

PLB aktyviai veikia 44 pasaulio kraštuose. Šios organizacijos tikslas – suvienyti visus už Lietuvos ribų gyvenančius lietuvius, išlaikyti, kurti ir ugdyti lietuvių tautos gyvastį, puoselėti bei saugoti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas ir remti Nepriklausomą Lietuvos valstybę.