Per pirmąjį kampanijos ,,Už saugią Lietuvą“ mėnesį – šimtas gerųjų iniciatyvų

Sukurta : 2016-05-16 11:08:52
Per pirmąjį kampanijos ,,Už saugią Lietuvą“ mėnesį – šimtas gerųjų iniciatyvų

Gegužės 18 dieną sueina lygiai mėnuo, kai startavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“. Visą šį laiką iniciatyvūs žmonės, organizacijos, verslo įmonės, siekdami mažinti smurtą, priklausomybes, savižudybes, skatinti globoti ir įsivaikinti, jungėsi prie kampanijos ir dalijosi savo geraisiais darbais bei iniciatyvomis. Šiuo metu užregistruota jau 100 gerųjų pavyzdžių.

Prieš pen­ke­rius me­tus Anykš­čių ra­jo­ne, Jo­kū­ba­vos kai­me, šei­my­ną įkū­rę Si­mo­na ir Ne­ri­jus Tu­biai šiuo me­tu rū­pi­na­si 15 vai­kų, kurių amžius yra nuo 1 iki 17 metų, o per vi­sus jos gyva­vi­mo me­tus tė­viš­ką mei­lę yra par­odę 30-iai tė­vų ne­pri­žiū­ri­mų ne­pil­na­me­čių. Per šiuos metus į savarankišką gyvenimą Tubiai išleido 5 vaikus, kurie dažnai sugrįžta į šeimyną kaip į gimtus namus. Šeimynos vaikai nesibodi ūkiškų darbų, augina dekoratyvinius ir naminius paukščius, turi nemažą daržą ir sodą. Šiais metais Anykščių „Rotary“ klubo pagalba planuojama užsiveisti avietyną, į šią veiklą įtraukiant ir vaikus.

Utenos rajono Sudeikių mokykla-daugiafunkcis centras – naujo tipo įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra ugdyti bendruomeniškumą, savitarpio pagalbos, supratimo jausmą. Nuo pat mažų dienų vaikai čia auklėjami ne tik pastebėti šalia savęs tą, kuriam skauda, liūdna, vieniša, bet ir jam padėti. Todėl vaikai čia įtraukiami į savanorišką labdaringą veiklą, kurios rezultatus kuria ir mato patys. Įstaigoje prieš Kalėdas jau dvejus metus organizuojama akcija „Kūčiukais parašytas sveikinimas“. Kelias dienas centras klega vaikų balsais, kvepia kepamais kūčiukais, kurie vėliau išnešiojami žmonėms, laukiantiems šilumos, dėmesio, gerumo. Praėjusiais metais „Kūčiukais parašytas sveikinimas“ pasiekė 99 artimiausios aplinkos gyventojus. Dar viena centre organizuojama socialinių įgūdžių ugdymo veikla – labdaringos sriubos virimas. Seniūnijoje gyvena žmonių, sunkiai galinčių pasirūpinti savimi. Centro vaikai su vadove virtuvėlėje verda skanią sriubą ir neša ją tiems, kam labiausiai to reikia. Vaikai stengiasi bendrauti su senoliais, prireikus jiems padėti. Garuojančios sriubos ir bendravimo laukia 12 senolių iš 7 kaimų, pas kuriuos sriuba atkeliauja vežant mokinius namo mokykliniu autobusėliu, o miestelyje yra išnešiojama vaikų.

TV3 televizija pristatė net du socialinius projektus, keičiančius Lietuvą. Paramos projektas „Išsipildymo akcija“ sėkmingai gyvuoja jau nuo 2003 metų ir yra didžiausias televizijos paramos projektas Lietuvoje. Per akcijos gyvavimo metus geros valios žmonės paaukojo daugiau nei 7,6 milijono eurų. Už šias lėšas likimo nuskriaustiems vaikams ir vaikų globos namų auklėtiniams suteikta būtiniausia pagalba – perkami vaistai ir medicininė įranga, atliekamos operacijos, gerinama buitis ir teikiama papildoma reabilitacija. Be tėvų globos įstaigose augantiems vaikams pagerintos buities sąlygos, pirktos ugdymo priemonės, neformaliojo ugdymo paslaugos, sporto priemonės, pažintinės kelionės, teikta psichologinė pagalba. Kitas projektas – kartu su tarptautine organizacija „Reach for Change“ organizuojamas socialinių inovacijų konkursas „Talentas keisti“. Konkurso metu ieškoma išskirtinių idėjų ir asmenybių, galinčių kurti geresnį pasaulį Lietuvos vaikams. Konkurso laimėtojas patenka į Inkubatoriaus programą – mažiausiai vienerius metus jam suteikiama finansinė ir ekspertinė parama savo socialiniam verslui plėtoti. Pernai pirmą kartą organizuoto konkurso nugalėtojas Nerijus Buivydas atidarė pirmąją Lietuvoje Demokratinę mokyklą. Šių metų nugalėtojas Artiomas Šabajevas plėtos socialinio verslo idėją – kurti specializuotus pagalbos centrus antsvorį ir nutukimą turintiems vaikams. Tai padės įgyvendinti konkurso organizatoriai, suteikdami finansinę, ekspertinę ir viešinimo paramą.

Šiandien jau sunku būtų pasakyti, kam Šepetos Almos Adamkienės pagrindinėje mokykloje kilo idėja įkurti „Rūbų spintą“. Daugybė mamų, mokytojų ir mokinių čia atneša gražiai sutvarkytus ir nenudėvėtus drabužėlius labdarai. Visa mokyklos bendruomenė žino apie šią ilgalaikę akciją ir gali ja pasinaudoti. Drabužių gali išsirinkti socialiai pažeidžiamos šeimos, o kartais ir patys mokiniai, nutikus bėdai mokykloje. Kartu su rūbų spinta mokykloje atsirado ir spintelė maisto atsargoms. Sodo ir daržo gėrybės, nugulusios į spintelę, labai greitai susiranda tuos, kam labiausiai tuo metu reikia. Visą veiklą kuruoja socialinė pedagogė, jai padeda mokyklos ūkvedė, vyresniųjų klasių mokiniai.

Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras yra svarbi Anykščių rajono socialinės sistemos grandis. Čia sudarytos galimybės pasirūpinti mieste gyvenančiais socialinės rizikos šeimų vaikais, dirbti su jų tėvais. Socialinė darbuotoja lankosi į centrą ateinančių vaikų šeimose, socialinė pedagogė kasdien centre susitinka su vaikais, aptaria jiems kylančias problemas ir tarpininkauja jas sprendžiant. Prireikus vaikams ir kitiems jų šeimos nariams suteikiama pilnesnė ir profesionalesnė pagalba už centro ribų. Čia vyksta švietėjiška, prevencinė, sportinė, kultūrinė veikla. Vaikams, jaunimui organizuojamos išvykos, pažintinės ekskursijos, vasaros stovyklos. Kartu su vaikais, jaunimu organizuojami įvairūs renginiai, šventės, kuriuose kviečiami dalyvauti visi šeimos nariai. Tėvai skatinami domėtis kasdieniais vaikų pasiekimais ir pokyčiais, vaikų labui atsisakyti žalingų įpročių ar nepriimtino gyvenimo būdo. Nuolat vyksta individualus darbas su šeimomis. Tai gali realiai užkirsti kelią krizinėms situacijoms šeimose, padėti vaikui užaugti biologinės šeimos aplinkoje.

Prie kampanijos labai aktyviai jungiasi ir kiti vaikų dienos centrai: praėjusią savaitę apie savo veiklą papasakojo VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro Viečiūnų skyriaus vaikų ir paauglių dienos užimtumo centras, Leipalingio seniūnijos vaikų dienos užimtumo centras.

Apie gražią tradiciją – Alytaus vaikų globos namų auklėtinių krikštynas papasakojo asociacija „Dzūkijos vaikai“. Kiekvienų metų gegužės mėnesį krikštijami globos namų vaikučiai. Jų krikšto tėveliais kviečiami tapti gyventojai. Šiemet krikštynos vyko gegužės 12 d., buvo pakrikštyti trys vaikai. 

Jonavos rajono neįgaliųjų draugija veikia jau 28 metus. Draugijos gyvenimas spalvingas kaip metų laikai. Pavasaris pasibeldžia su Kovo 11-osios renginiais, vasara kupina išvykų į stovyklavietę Jonavos miškų urėdijoje. Nauji išgyvenimai patiriami baidarėmis įveikiant Jonavos miesto tvenkinius. Nelieka nuošalyje draugijos nariai nei švenčiant Jonines, nei Jonavos miesto dieną pažymint. Puoselėjamos savo tautos, savojo miesto ir organizacijos tradicijos. Draugija dalyvauja visur, kur gali parodyti, kaip sutvirtėjo, ko išmoko, jų kasdienybė užpildyta įvairios veiklos. Patys draugijos nariai apie savo veiklą sako: „Didžiuojamės tuo, dalijamės tuo, kaskart teigdami: „Štai ir mes!“ Mes – dalis mūsų bendruomenės, dalis laisvos Lietuvos. Ir kuo drąsiau žengsime tuo keliu, tuo labiau būsim matomi, išgirsti, suprasti. Tik taip jausimės įveikę save, savo negalią. Tik taip tapsime ir stipresni, ir saugesni saugioje Lietuvoje“.

Iniciatyvų registraciją ir visus geruosius pavyzdžius rasite kampanijos interneto svetainėje www.uzsaugialietuva.lt. Savo idėjas galite skelbti interneto puslapyje arba socialinėje „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/uzsaugialietuva ir naudodami žymą #UžSaugiąLietuvą.