Mokyklų Vaiko gerovės komisijos svarba ir bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybių administracijos Vaiko gerovės komisija

Mokyklų Vaiko gerovės komisijos svarba ir bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybių administracijos Vaiko gerovės komisija
  • Organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
  • Adresas: Vytauto pr. 44
  • Miestas: Kaunas
  • Kontaktinis asmuo: Rasa Bortkevičienė
  • Telefonas: +37037324157
  • Elektroninis paštas: info@kpkc.lt
Kartu su partneriais tęsiama tarpinstitucinė prevencinė programa „Planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“, atliepianti Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą nacionalinę socialinio saugumo kampaniją „Už saugią Lietuvą“. 2019 m. kovo 28 d. Kauno apygardos prokuratūra ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo teisinio švietimo renginį – pokalbių stalą „Mokyklų Vaiko gerovės komisijos svarba ir bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybių administracijos Vaiko gerovės komisija“ ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos nariams. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė su dalyviais aptarė itin aktualius klausimus Kauno miesto mokyklų Vaiko gerovės komisijų nariams. Atkreiptas dėmesys į mokyklų Vaiko gerovės komisijų savalaikį kreipimąsi į Savivaldybėje esančią Vaiko gerovės komisiją, kuri priima sprendimus dėl minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo būtinumo. Akcentuotas informacijos pateikimas ne tik apie mokyklos nelankymą, tačiau ir apie mokyklose vykdomas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus ar kitus vaiko teisių pažeidimus. Išanalizuota, kaip juos atpažinti, atskirti ir kaip reaguoti, kada ir kokioms institucijoms pateikti informaciją. Diskutuota apie rūkymą, narkotines medžiagas, smurtą mokykloje bei kaip elgtis mokykloje, gavus informaciją apie smurtą artimoje aplinkoje.