Vasaros stovykla "Smagu būti kartu"

Vasaros stovykla "Smagu būti kartu"
  • Organizatorius: VŠĮ Kėdainių profesinio rengimo centras
  • Adresas: Šėtos g. 105, Kėdainiai
  • Miestas: Kėdainiai
  • Kontaktinis asmuo: Vilma Pilkienė
  • Telefonas: +37063856166
  • Elektroninis paštas: v.pilkiene@prc.kedainiai.lm.lt
Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai – tai mūsų bendruomenės nariai, kurie kartu su kitais yra ugdomi, lavinami ir taip pat nori įgyti savarankiško gyvenimo įgūdžių, įvairesnių meninio lavinimo ir saviraiškos galimybių, nori įdomesnės veiklos vasaros. Jų integracijos į visuomenę ir socializacijos procesas gana ilgas ir sudėtingas. Iki šiol gan mažai dėmesio skiriama neįgaliųjų ugdytinių ir sveikų mokinių socialinei sąveikai tobulinti, išankstinių neigiamų nuostatų priežastims šalinti, teigiamai požiūrio kaitai. Vaikams reikia sudaryti sąlygas ir išnaudoti visas priemones specialiųjų poreikių vaikams bendrauti ir bendradarbiauti su sveikais mokiniais. Svarbu ugdyti poreikį būti norimam ir pripažintam, išklausytam ir išgirstam, poreikį būti nekonfliktinėje visuomenėje. Veikla sutelks tokias sritis, kaip poilsis ir laisvalaikis, švietimas ir auklėjimas, menas ir kultūra, bendruomenės kūrimas. Poilsio ir laisvalaikio renginiai daugeliui yra sąlyga eiti pirmyn, dalyvauti bendroje veikloje. Tai labai svarbu kovojant su socialine atskirtimi bei ateityje sprendžiant konfliktus tarp įvairių bendruomenės grupių. Dauguma stovyklos dalyvių yra socialiai remiami, iš socialines paslaugas gaunančių šeimų, kurių tėvai neturi galimybių sudaryti sąlygas savo vaikams naudingai užsiimti atostogų metu. Stovyklos metu svarbu užimti tuos vaikus, kurie vasaros metu neturi galimybės išvykti atostogauti. Stovyklaudami vaikai stiprins savo sveikatą, dalyvaus kultūrinėse, sportinėse, pažintinėse veiklose, ugdysis socialinius įgūdžius tarp skirtingų poreikių vaikų. Pozityvu yra tai, kad stovyklos metu, įvairiose veiklose kartu kurs, dirbs ir veiks drauge ir specialiųjų poreikių ir jų neturintys vaikai. Tai geriausia sąlyga intintegracijai, draugystei ir atskirties mažinimui.